Alla karibiska hamnar och kajer ska pålas

RCCL, ett av världens ledande kryssningsföretag, meddelar att man ska genomföra omfattande renoveringar av sina karibiska hamnar under hela året. Ett svenskt företaget som arbetar med pålning Kungsör kommer att stå för pålning av alla bryggor och kajplatser under projektet.

Pålning av bryggor och kajplatser innebär att man fäster bryggan eller kajen till havsbottnen med hjälp av pålar. Dessa pålar, som kan vara gjorda av trä, stål eller betong, är långa och tjocka och förs ned i havsbottnen med hjälp av en pålmaskin.

För att sätta ned pålarna måste man först borra hål i havsbottnen. Detta görs med hjälp av en borr, som kan vara elmotoriserad eller hydraulisk. När hålet är tillräckligt djup sätts pålen ner i hålet och fästs till bottnen med hjälp av en pålmaskin.

Efter att pålen är på plats fylls hålet runt pålen med grus eller sand för att stabilisera den. Sedan monteras bryggan eller kajen på pålarna. Pålning är ett mycket omfattande arbete och kräver specialiserad utrustning och kompetens.

Trots att arbetet kommer att vara mycket omfattande, kommer det inte att påverka resenärerna. Kryssningsfartygen kommer att avgå som vanligt och resenärerna kommer att kunna njuta av sina kryssningar precis som vanligt.

RCCL är angelägna om att minimera eventuella störningar för sina resenärer och uppmanar dem att fortsätta boka kryssningar med företaget. Renoveringarna är ett viktigt steg för att kunna erbjuda resenärerna ännu bättre service i framtiden.

Inom kort kommer vi på RCCL att öppna nya linjer och erbjuda resenärerna möjlighet att besöka fler karibiska öar än tidigare. Detaljer kring dessa nya linjer kommer att meddelas inom kort.

RCCL är alltid angelägna om att kunna erbjuda sina resenärer så många spännande resmål som möjligt och ser fram emot att kunna presentera dessa nya linjer. Resenärerna kan alltså se fram emot ännu mer variation och valmöjligheter när de bokar sin kryssning med företaget. Mer information kommer att finnas tillgänglig inom kort.